poniedziałek, 22 maja 2017

DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE

Zwiedzając katedrę w Gnieźnie nie sposób pominąć, jednego z najcenniejszych jej elementów. Choć nie jest dokładnie znana data powstania tego romańskiego zabytku pewne jest, że pamięta on czasy księcia Mieszka III Starego, a więc dwunasty wiek. 
Oba odlane z brązu skrzydła nieznacznie różnią się wielkością (lewe 84x328 cm, prawe 83x323 cm). 
W 18 wyrzeźbionych płaskorzeźbach ukazano najważniejsze wydarzenia z życia świętego Wojciecha. Chronologicznie czyta się je (a raczej ogląda począwszy od dołu lewego skrzydła do góry, a później prawe skrzydło od góry do dołu). Wszystkie owe sceny oplecione są  wstęgą (bordiurą) z motywami roślinnymi i zwierzęcymi.
foto: Monika Gontarz