czwartek, 20 kwietnia 2017

KAPLICA ŚW. RODZINY - DOM SIÓSTR ELŻBIETANEK W NYSIE


W dziewiętnastym wieku w Nysie żyła błogosławiona Maria Luiza Merkert, która razem z siostrą Matyldą, a także dwoma towarzyszkami Franciszką Werner i Klarą Wolf niosła pomoc ubogim, bezdomnym  i chorym mieszkańcom miasta. Z inicjatywy tej zrodził się pomysł założenia zgromadzenia sióstr zajmujących się właśnie taką posługa wśród osób potrzebujących. Po dziś dzień siostry elżbietanki pracują w szpitalach,domach opieki, jadłodajniach, świetlicach dla dzieci widząc w każdym potrzebującym człowieku oblicze cierpiącego Jezusa.
Macierzysty dom sióstr św.Elżbiety znajduje się w centrum Nysy, w klasycystycznym budynku, który został wzniesiony w latach 1863 - 1865. Wraz z poświęceniem domu poświęcona została też piękna kaplica p.w. Świętej Rodziny, w której uwagę przyciąga przede  wszystkim bogato zdobione tabernakulum,witraże,obrazy wśród których jest też wizerunek założycielki wraz z jej relikwiami.
W domu elżbietanek w Nysie znajduje się też izba z pamiątkami po błogosławionej Marii Luizie

foto: własne