piątek, 3 marca 2017

CERKIEW PW. ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGO W SOKÓŁCE

Od czasów panowania Królowej Bony w Sokółce współistnieją dwa wyznania - katolicki i prawosławny. 
 Cerkiew w Sokółce należy do najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków Podlasia.
Obecna świątynia została zbudowana w połowie XIX wieku. Jednakże przez długi czas (aż do początku XX wieku trwały nieustające prace wykończeniowe i remontowe. 
Dopiero od 1919 roku trwa w świątyni nieprzerwany kult.
W latach 2010 - 2013 odbudowano dzwonnicę rozebraną w czasie II wojny światowej. We wnętrzu znajduje się pochodzący z początku XX wieku ikonostas. jest też ikona świętych Mikołaja i Aleksandry - dar cara Mikołaja II i jego żony.
Na zewnątrz charakterystycznymi elementami cerkwi są kopuły - jedna główna i cztery boczne


foto:
1. własne
2. od parafii prawosławnej w Sokółce