piątek, 20 stycznia 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA W TYŃCU

Tynieckie opactwo benedyktynów stoi  na skalistym brzegu Wisły około 10 km od centrum Krakowa. Ufundowane prawdopodobnie przez Kazimierza Odnowiciela  w 1044 roku. W ciągu wieków kościół był wielokrotnie przebudowywany według różnych stylów (romańskim, gotyckim, barokowym i rokokowym). Wielokrotnie też było niszczone podczas różnych wojen i zaniedbań (zwłaszcza w XIX wieku kiedy władze zaborcze zlikwidowały klasztor). Obecnie jest to trójnawowa świątynia z gotyckim prezbiterium i barokową nawą główną. Na uwagę zasługują siedemnastowieczne stalle oraz krużganki klasztorne.
    
Foto dzięki uprzejmości Pani Maryli: