środa, 25 stycznia 2017

KATEDRA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I ŚWIĘTEGO TOMASZA W ZAMOŚCIU

Ten szesnastowieczny renesansowy kościół stoi na Szlaku Renesansu Lubelskiego. Katedra ufundowana została przez założyciela miasta - Jana Zamoyskiego. Do 1992 roku była kolegiatą podlegającą biskupstwu chełmskiemu.
Świątynia w typie bazylikowym z główną nawą wyższą i niższymi bocznymi jest szeroka na 45 metrów długości i 30 metrów szerokości. We wnętrzu uwagę przyciąga późnobarokowy ołtarz i rokokowe tabernakulum.
Po obu stronach znajdują się bogato zdobione kaplice boczne (w sumie 9). Pod główną nawą są krypty z trumnami i prochami Zamoyskich. Warto też spojrzeć na piękne 25 głosowe organy.
Obok kościoła stoi dzwonnica z 3 zabytkowymi dzwonami - "Jan", "Wawrzyniec" i "Tomasz". Wieża ta jest w sezonie letnim dostępna do zwiedzania i stanowi punkt widokowy na miasto.foto: własne