wtorek, 19 września 2017

WZGÓRZE ŚW. BRUNONA W GIŻYCKU

Święty Brunon z Kwefurtu żył na przełomie X - XI wieku. Sporo czasu spędził w Magdeburgu, gdzie kończył szkoły, a później był też kanonikiem katedralnym. Podczas podróży do Rzymu w 997 roku towarzyszył cesarzowi Ottonowi. W 998 roku wstąpił do klasztoru Benedyktynów, w którym bardzo żywa była pamięć o niedawnej męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. 
Jako arcybiskup wielokrotnie przyjeżdżał do Polski na zaproszenie króla Bolesława Chrobrego. W 1009 roku udał się w podróż misyjną na pogranicze Rusi i Prus, gdzie zginął śmiercią męczeńską nad jeziorem Niegocin na terenie dzisiejszego Giżycka.
W domniemanym miejscu jego śmierci na wzgórzu dla upamiętnienia tego świętego męczennika od około 100 lat stoi żeliwny krzyż, co ciekawe wzniesiony ponoć przez tutejszych ewangelików (warto wspomnieć, że protestanci kultu świętych nie uznają).
Święty Brunon jest patronem Giżycka.
foto: własne
czwartek, 14 września 2017

SANKTUARIUM ŚW.JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Nikomu (chyba) nie trzeba pisać kim był święty Jan Paweł II. Pewnie też wszyscy wiedzą, że zanim został papieżem przez wiele lat jako Karol Wojtyła był związany z Krakowem. Nic więc dziwnego, że właśnie w tym mieście w dzielnicy Jugowice powstało najważniejsze w Polsce sanktuarium jego imienia.

Obok znajduje się też nowo powstałe Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się".

Dwupoziomowy kościół na planie ośmiokąta z wieżą widokową wybudowany w stylu bizantyjskim został zaprojektowany przez Andrzeja Mikulskiego. Poświęcenia dokonał Kardynał Stanisław Dziwisz 16 października 2016 roku.

W "dolnym kościele" w kaplicy kapłańskiej znajduje się płyta grobowa z Grot Watykańskich Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, a także relikwiarz w kształcie księgi z krwią papieża pobraną w klinice Gemelli w Rzymie podczas jednego z badań. Wierni mogą też zobaczyć kopię wizerunku Matki Boskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej - ulubionego sanktuarium Ojca Świętego.

W kościele górnym przyciągają wzrok mozaiki autorstwa o. Marko Ivana Rupnika S.J. Tu też znajduje się relikwia - sutanna z krwią papieża, w którą święty Jan Paweł II był ubrany w dniu zamachu w 1981 roku.

foto: Jadwiga Pawłowska
środa, 13 września 2017

KRAKÓW - KOŚCIÓŁ KARMELITÓW NA PIASKU


Piękny, duży kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (tak brzmi jego pełna nazwa) stoi na terenie dzielnicy Stare Miasto przy ulicy Karmelickiej.
Jego budowa sięga końca XIV wieku, a fundatorami byli królowie święta Jadwiga i jej mąż Władysław Jagiełło. W 1397 roku opiekę nad świątynią objęli karmelici trzewiczkowi, których do Krakowa sprowadzono z czeskiej Pragi.
Wielokrotnie w ciągu wieków budynek świątyni ulegał zniszczeniom wojennym, po których trzeba było odbudowywać. Obecny jej kształt pochodzi z końca siedemnastego stulecia.Od 1997 roku ma tytuł bazyliki mniejszej.
Pierwowzorem tutejszej fasady jest  elewacja kościół kościoła Imienia Jezus w Rzymie. szczególnie godnymi uwagi zabytkami (wśród wielu innych) jest ołtarz główny ze sceną nawiedzenia św. Elżbiety przez Matkę Bożą i piękne stalle. Obraz Chrystusa dźwigającego krzyż został tu przywieziony ze Lwowa w !945 roku.

Ciekawostką dla zwiedzających jest wmurowany kamień z (jak głosi legenda) odbitą stopą świętej królowej Jadwigi. Według owego podania podarowała ona jeden ze swoich klejnotów ubogiemu murarzowi pracującemu przy wznoszeniu tego kościoła.

Do kościoła przylega kaplica Matki Bożej Piaskowej namalowany przez Giovanniego Trevano. Modlił się tu król Jan III Sobieski w drodze na odsiecz wiedeńską. Dwieście lat po zwycięstwie w 1883 roku wizerunek koronowano.

Na zewnątrz warto też zauważyć osiemnastowieczną Golgotę (trzy rzeźby z wizerunkami Jezusa i dwóch ukrzyżowanych łotrów).
foto: Jadwiga Pawłowska i B.G.

wtorek, 12 września 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA W KRAKOWIE - PODGÓRZU

Podgórze to samorządowa dzielnica Krakowa (niegdyś samodzielne miasto) znana z wielu atrakcji turystycznych. Jedną z nich bez wątpienia jest piękny neogotycki kościół św. Józefa wybudowany na początku XX wieku.  Wcześniej przez około 100 lat stała tu inna świątynia, która ze względu na zły stan techniczny i zbyt małą powierzchnię (w stosunku do liczby gromadzących się wiernych) trzeba było zastąpić nową budowlą.
Kamień węgielny poświęcono w 1905 roku, a już cztery lata później nowy kościół został konsekrowany. Jest to świątynia trójnawowa z transeptem. Wewnątrz ołtarz główny i aż siedem bocznych (licząc kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu - osiem). Wszystkie bogato zdobione z mnóstwem figur świętych postaci. 
Na zewnątrz rzuca się w oczy przebogata architektura z licznymi wieżami i wieżyczkami.

foto: Jadwiga Pawłowska

poniedziałek, 11 września 2017

SANKTUARIUM W RYCHWAŁDZIE
Pani ziemi żywieckiej. Tak nazywają ludzie Matkę Bożą czczoną w tutejszym sanktuarium. 
Pięknie jest położone. Około 6 kilometrów od Żywca, wśród malowniczych krajobrazów beskidzkich. 
Przez większą cześć roku jest tu cisza i spokój, co sprzyja modlitwie i kontemplacji. Najwięcej ludzi przyjeżdża do Rychwałdu w święta Maryjne, zwłaszcza w odpusty.
Najważniejszym przedmiotem kultu w kościele rychwałdzkim jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem podarowany w siedemnastym wieku przez magnatkę Katarzynę Grudzińską (z domu Komorowską). Wizerunek (ikona typu Hodegetria) malowany na lipowej desce jest dziełem nieznanego malarza piętnastego wieku.
Wkrótce później do (wówczas drewnianego) kościoła św. Mikołaja zaczęli coraz liczniej przybywać pątnicy. W 1647 roku odnotowano tu pierwsze cudowne uzdrowienie. 
Na obraz nałożono papieskie korony w roku 1965.
Ponieważ dotychczasowy kościółek parafialny stawał się coraz bardziej ciasny w osiemnastym wieku wybudowano nową piękną świątynię. Na zewnątrz przyciągają wzrok dwie niezbyt wysokie wieże przykryte kopulastymi hełmami, a miedzy nimi wizerunek Niepokalanej.
Zachwyca bogate barokowe wnętrze kościoła. Piękna polichromia wykonana przez malarza artystę - Piotra Palkę. warto też zwrócić uwagę na bogate ołtarze - główny i boczne oraz  ambonę.
Sanktuarium opiekują się ojcowie franciszkanie.

Dawny drewniany kościółek przeniesiono do Gilowic. Będąc w okolicy warto też zwiedzić położone niedaleko stąd sanktuarium na Jasnej Górce.

czwartek, 7 września 2017

KOŚCIÓŁ NIEPOKALANEGO SRCA MARYI W KOKOSZYCACH

Istniejąca od 1947 roku parafia Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach leży na terenie miasta Wodzisław Śląski w dekanacie pszowskim. Ale już rok wcześniej w 1946 roku wydano pozwolenie na budowę kościoła, którego głównym budowniczym był ks. J. Bołda. Konsekracja świątyni miała miejsce w 1950 roku. Głównym wykonawcą ołtarza głównego był Józef Potępa, jego pomocnikami studenci ASP w Krakowie. Największą uwagę przyciąga duża figura Matki Boskiej podarowana przez jednego z kapłanów z Chorzowa.
W dwóch bocznych ołtarzach znajdują się wizerunki świętych: Dominika Savio, Marii Goretti, św. Józefa, św. Barbary i św. Izydora. W porównaniu z innymi nowymi świątyniami Kościół w Kokoszycach ma zaskakująco ładny wystrój.
Przy wejściu znajduje się osobna kaplica z wizerunkiem św. Ojca Pio i relikwiami.
Na terenie parafii znajduje się zabytkowy barokowy pałac, a w nim dom rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej.
foto: własne


wtorek, 5 września 2017

SANKTUARIUM NA JASNEJ GÓRCE

Nie, to nie błąd. Napisane jest dobrze - Sanktuarium na Jasnej Górce. A dokładniej w Ślemieniu niedaleko Żywca, w parafii św. Jana Chrzciciela.
Na wzniesieniu ponad zabudowaniami miejscowości stoi pięknie zdobiony wewnątrz kościół, a w nim dziewiętnastowieczna kopia Obrazu Jasnogórskiego. Wizerunek namalowany na desce przez Błażeja Luksa. jest zasłaniany po nabożeństwach wizerunkami św. Joachima i Anny oraz Matki Boskiej Fatimskiej (zasuwy są dwie).
Według wierzeń pielgrzymkowy charakter miejsca trwa już znacznie dłużej. Niektóre źródła podają nawet około 600 lat.
W barokowym ołtarzu oprócz wspomnianego wyżej obrazu umieszczone są figury św. Kazimierza Królewicza i św. Jana z Kęt. Świątynia nieduża podzielona jest na trzy nawy.
Pod kościołem w grocie znajduje się kaplica z figurą Matki Boskiej Niepokalanej. W grocie tej jest źródełko, według wierzeń z  cudowną wodą. 

Niedaleko Jasnej Górki warto odwiedzić także inne bardziej znane sanktuarium Maryjne - w Rychwałdzie.
foto: własne


PANEWNICKIE SZOPKI


 Za twórcę pierwszej na świecie szopki bożonarodzeniowej uchodzi święty Franciszek, który w grocie Greccio we Włoszech podczas Pasterki w 1226 roku spróbował odtworzyć scenę Narodzenia Pańskiego. Nieprzypadkowo więc po dziś dzień franciszkańskie szopki uchodzą za najpiękniejsze na świecie. 


Do bazyliki w Katowicach - Panewnikach w okresie świąt Bożego Narodzenia przyjeżdżają bardzo licznie turyści, zwłaszcza z dziećmi. Tutejsza szopka uznawana jest za jedną z największych i najpiękniejszych w Europie.  Budowana jest w centralnej części kościoła za ołtarzem od 1949 roku. (Wcześniej w tym kościele instalowano mniejsze, w bocznych kaplicach.). Rozmiary są imponujące - szeroka na 30, a wysoka na 18 metrów). Figurka dzieciątka Jezus sprowadzona została z Betlejem. Niektóre elementy szopki są ruchome.

Od 1994 roku z boku kościoła funkcjonuje w czasie od końca grudnia do 2 lutego każdego roku jeszcze jedna szopka ruchoma. Charakterystycznymi jej elementami są  (oprócz tradycyjnych postaci występujących we wszystkich tego typu obiektach) figury świętych i polskich postaci historycznych. Jest więc św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II, św. Jadwiga i wiele innych. 

W tym samym pomieszczeniu znajduje się ekspozycja kilkunastu szopek z różnych stron świata - włoskie, niemieckie, afrykańskie i inne. 
Natomiast w ogrodzie klasztornym jeszcze jedna szopka - z żywymi zwierzętami. A więc jest co zwiedzać i podziwiać. 

foto: własne

niedziela, 3 września 2017

KAPLICA W DOMU REKOLEKCYJNYM W KOKOSZYCACH


Dom rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej w Wodzisławiu - Kokoszycach utworzono w roku 1928 za czasów biskupa Arkadiusza Lisieckiego. Mieści się w pałacu, którego właściciele - państwo Ruffer odsprzedali posiadłość Kościołowi Katolickiemu. Początkowo jako "Śląska Księżówka", a po kilku latach jako dom ćwiczeń duchownych dla ludzi różnych stanów. Posługują tu kapłani rekolekcjoniści i siostry jadwiżanki.
Najważniejszym pomieszczeniem - sercem domu, w którym rekolektanci spotykają się kilkakrotnie w ciągu dnia na modlitwach, konferencjach i Mszy Świętej jest nieduża, przytulna kaplica. Największą jej ozdobą jest duży obraz Matki Boskiej, taki sam jaki pierwotnie był w sanktuarium w Piekarach Śląskich (obecnie oryginał znajduje się w Opolu). Obok krzyż i niewielka figura świętego Jacka.
W ołtarzu płaskorzeźba pelikana karmiącego pisklęta. Od razu kojarzy się ze słowami jednej z pieśni "Ty co jak pelikan Krwią swą karmisz nas".

Wokół pałacu w pięknym parku znajdują się stacje Drogi Krzyżowej.
foto: własnesobota, 26 sierpnia 2017

ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ

foto: B.G.
Sanktuarium w Ibramowicach

KATEDRA ŚW. PIOTRA I PAWŁA W GLIWICACH


Trójnawowa świątynia wybudowana na planie krzyża łacińskiego została wzniesiona w stylu neogotyckim pod koniec XIX stulecia. Należy do najpiękniejszych na Śląsku. Stoi w centrum Gliwic. Początkowo był to kościół filialny parafii Wszystkich Świętych. Dopiero w 1908 roku utworzono tu osobną parafię. Zniszczenia wojenne 1945 roku nie ominęły tego zabytku, trzeba było odrestaurowywać.
Po utworzeniu Diecezji Gliwickiej w 1992 roku kościół stał się katedrą.
Wewnątrz uwagę przyciągają liczne bogato zdobione ołtarze - główny i boczne, piękna ambona, a także wielokolorowe witraże. 
Projekt świątyni powstał w Wiedniu,a jego twórcą był pochodzący z Bytomia Hugo B. Feer. 
Nawa główna kościoła ma 52 metry długości, a długość transeptu wynosi 39 metrów.Wieża ma wysokość 75,5 metra.
Od 2003 roku obok katedry stoi Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II.
foto: Własne

poniedziałek, 26 czerwca 2017

ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ

foto: B.G.

NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ KATEDRALNY WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W BIAŁYMSTOKU

Katedra białostocka składa się de facto z dwóch połączonych kościołów. Starego renesansowo - barokowego i nowszego neogotyckiego.
Ten drugi powstał na początku XX wieku, a katedrą stał się dopiero w 1985 roku. Świątynia ma długość 90 metrów, a dwie jednakowe wieże są wysokie na 72,5 metra. Jest to kościół trzynawowy z transeptem. Wewnątrz można zauważyć aż 3 ołtarze poświęcone Matce Bożej - ołtarz główny ze sceną Wniebowzięcia oraz boczne - Matki Boskiej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Prócz tego warto zobaczyć ołtarze Jezusa Ukrzyżowanego, Jezusa Miłosiernego i świętego Antoniego. 

Z budową świątyni wiązały się problemy. Pod zaborem rosyjskim nie było zgody na postawienie nowego kościoła. Udało się jednak uzyskać osobistą przychylność cara dla rozbudowy tego pierwszego już istniejącego, ufundowanego przez Wiesiołowskich. "Przybudówka" okazała się tak duża, że powstała nowa świątynia "przylepiona" prostopadle do poprzedniej
Zwiedzający białostocką katedrę nieprzypadkowo zwracają uwagę na jej podobieństwo do katedry na Pradze w Warszawie. Zostały one bowiem zaprojektowane przez tego samego człowieka - Józefa Dziekońskiego. Prace budowlane trwały od 1900 do 1905 roku.
W okresie międzywojennym stopniowo kościół upiększano. Konsekracja odbyła się w 1931 roku. Niewiele brakowało, a nowo powstała świątynia byłaby zniszczona przez wycofujące się z miasta wojska hitlerowskie w roku 1944.
foto: własne
SUPRAŚL - CERKIEW I KLASZTOR PRAWOSŁAWNY


 


Dokładna nazwa brzmi: Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa, Ławra Supraska.
 

W Polsce istnieje tylko pięć męskich klasztorów prawosławnych. Ten w Supraślu jest jednym z nich. Na początku szesnastego wieku mnisi przybyli tu z Gródka. 

 

Konflikty religijne nie ominęły Supraśla i jego mieszkańców.  W 1596 roku na mocy podpisanej Unii Brzeskiej część wyznawców prawosławia na ziemiach polskich  uznało władzę papieża, przy zachowaniu prawosławnych obrzędów liturgicznych.  Jednakże tutejsi mnisi nie zgodzili się na przyjęcie warunków unii.   Po trwającym około 30 lat konflikcie, w który włączył się nawet król Zygmunt III Waza supraski klasztor przeszedł w ręce bazylianów. Prowadzili oni w tym miejscu między innymi intensywną działalność wydawniczą. W czasie zaborów monaster dostał się we władanie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, natomiast w okresie międzywojennym sprowadzili się tu salezjanie, co ponownie stało się przyczyną niezgody - tym razem między katolikami i wyznawcami prawosławia.
W 1944 roku hitlerowcy wysadzili cerkiew w powietrze, a po wojnie aż do lat 80 - tych ubiegłego wieku w pomieszczeniach klasztornych znajdowała się szkoła rolnicza.

Dopiero pod koniec  dwudziestego wieku nastąpił zwrot majątku klasztornego mnichom, choć znów jeszcze do lat 90 - tych ubiegłego wieku trwał ponownie spór o to czy właścicielami klasztoru mają być bazylianie czy prawosławni.  Obecnie wszystkie zabudowania należą do parafii prawosławnej.

Odbudowana obronna cerkiew Zwiastowania Pańskiego łączy w sobie elementy stylu bizantyjskiego i gotyckiego.  Charakterystycznym elementem są cztery okrągłe wieże w narożnikach. 

Na terenie klasztoru warto zwiedzić Muzeum Ikon.