piątek, 6 października 2017

DREWNIANY KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA W SKANSENIE W CHORZOWIE

Zbudowany został w 1791 roku we wsi Nieboczowy koło Raciborza. Od tego czasu przetrwał dwie "przeprowadzki". W 1971 roku do Kłokcina (dzielnica Rybnika), a w 1995 do tutejszego skansenu. Kościół ma konstrukcję zrębową, zamknięte trójbocznie prezbiterium, jest orientowany. Na pokrytym gontem dachu znajdują się dwie wieżyczki - sygnaturki, wokół budynku podcienia zwane sobotami. Wyposażenie wnętrza w stylu ludowo - barokowym. Niestety nie zachował się oryginalny wystrój kościoła, ten obecny pochodzi z innych kościołów, muzeów częściowo jest też darem wiernych. 
Ołtarz główny wcześniej należał do kościoła w Moszczenicy, a tabernakulum i obraz świętego Józefa oficjalnie należy do Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach. Niektóre elementy wyposażenia stanowią własność skansenu.
Warto zwrócić uwagę na pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku stacje Drogi Krzyżowej.
Kościół jest jednym z elementów szlaku architektury drewnianej. Do dziś odbywają się tu Msze Święte w niedziele w sezonie wiosenno - letnim.
 foto: własne


czwartek, 5 października 2017

ZAKOPANE - SANKTUARIUM FATIMSKIE NA KRZEPTÓWKACH


Powstanie tego sanktuarium ma bezpośredni związek z ocaleniem życia papieża Jana Pawła II po zamachu z dnia 13 maja 1981 roku. Jest votum dziękczynnym narodu polskiego dla Matki Boskiej Fatimskiej, której święto przypada właśnie 13 maja każdego roku. Ludzie wierzą, że Jej wstawiennictwo uchroniło Kościół od utraty ojca świętego.
Pierwszym kustoszem i budowniczym miejsca był nie żyjący już ks. Mirosław Drozdek. Autorem projektu był Stanisław Tylka, a przepiękny wystrój jest dziełem miejscowych górali, którzy wykonali nieprawdopodobnie misterną pracę rzeźbiąc w drewnie ozdoby, ławki, konfesjonały i wiele innych elementów wyposażenia.
Kościół wznoszono w latach 1987 - 1992, a konsekrowany był osobiście przez świętego Jana Pawła II w 1997 roku podczas jego pobytu w Zakopanem. Według źródeł pod każdą cegłą położoną w fundamencie umieszczony został Cudowny Medalik, W fundament wmurowano także ofiarowany przez papieża różaniec. Umieszczony na wieży świątyni dzwon również jest darem Jana Pawła II.

Dużo wcześniej, bo już w latach 50-tych ubiegłego wieku zbudowana została tutaj kaplica fatimska z figurą ofiarowaną przez fatimskiego biskupa, przekazaną za pośrednictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Figura ta ukoronowana została w Rzymie w 1997 roku.

Obok kościoła znajduje się Park Fatimski z ołtarzem przy którym pod Krokwią w 1997 roku papież odprawiał Mszę Świętą.

foto: Barbara Trochaśroda, 4 października 2017

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ RODZINY W ZAKOPANEM

Jest najstarszym murowanym kościołem Zakopanego. Stoi przy Krupówkach w samym centrum miasta. Jego początki sięgają czasów księdza Józefa Stolarczyka - pierwszego zakopiańskiego proboszcza, kiedy Pod koniec dziewiętnastego stulecia stojący niemal tuż obok stary drewniany kościółek stawał się coraz bardziej za mały na potrzeby mieszkańców. 

Kościół Świętej Rodziny sfinansowany został z datków parafian, a także z ofiary hrabiego Władysława Zamoyskiego - ówczesnego pana tych ziem. Autorem projektu został Józef Pius Dziekoński. Przy wystroju świątyni pracowali  między innymi Stanisław Witkiewicz - twórca kaplicy św. Jana Chrzciciela i kaplicy Matki Boskiej Różańcowej, Kazimierz Wakulski (autor głównego ołtarza - tryptyku) i Janusz Kotarbiński, który namalował polichromię. 
 
Świątynia zbudowana została w stylu neoromańskim.Wnętrze jest mieszanką stylu zakopiańskiego, neoromańskiego i modernizmu. Na zewnątrz charakterystyczna jest szpiczasta wieża i liczne prowadzące do świątyni schody. W środku najbardziej godna uwagi jest wspomniana wyżej kaplica św. Jana Chrzciciela. Obok kościoła stoi też kaplica - grota Matki Bożej z Lourdes.

Konsekracja odbyła się w roku 1899.

foto: Barbara Trochaśroda, 27 września 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA W RESZLU

Jest jednym z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków miasta. Jego początki sięgają drugiej połowy czternastego wieku. Z biegiem czasu był rozbudowywany, dodawano nowe elementy. Liczne pożary sprawiały, że świątynia była kilkukrotnie odbudowywana i rekonstruowana. Obecny wystrój  pochodzi głównie z XIX stulecia.

Kościół w Reszlu podobnie jak wiele innych gotyckich  jest trójnawowy, halowy, orientowany. Kwadratowa ośmiopiętrowa wieża wznosi się na wysokość 52 metrów. Gwiaździste sklepienie wsparte jest na czterech parach filarów i czterech parach półfilarów. 
Główny ołtarz pochodzący z początku dziewiętnastego stulecia ufundowany został przez Józefa von Hohenzollerna, a jego wykonawcami byli   Wilhelm Biereichel i Andrzej Thiel. Jest też kilka pięknych dziewiętnastowiecznych ołtarzy bocznych.
Wewnątrz warto zwrócić uwagę na obrazy z wizerunkami św. Katarzyny oraz św. Piotra i Pawła - patronów tego kościoła.
Możliwe jest wejście na wieżę by podziwiać panoramę miasta.

foto: własne