wtorek, 19 września 2017

WZGÓRZE ŚW. BRUNONA W GIŻYCKU

Święty Brunon z Kwefurtu żył na przełomie X - XI wieku. Sporo czasu spędził w Magdeburgu, gdzie kończył szkoły, a później był też kanonikiem katedralnym. Podczas podróży do Rzymu w 997 roku towarzyszył cesarzowi Ottonowi. W 998 roku wstąpił do klasztoru Benedyktynów, w którym bardzo żywa była pamięć o niedawnej męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. 
Jako arcybiskup wielokrotnie przyjeżdżał do Polski na zaproszenie króla Bolesława Chrobrego. W 1009 roku udał się w podróż misyjną na pogranicze Rusi i Prus, gdzie zginął śmiercią męczeńską nad jeziorem Niegocin na terenie dzisiejszego Giżycka.
W domniemanym miejscu jego śmierci na wzgórzu dla upamiętnienia tego świętego męczennika od około 100 lat stoi żeliwny krzyż, co ciekawe wzniesiony ponoć przez tutejszych ewangelików (warto wspomnieć, że protestanci kultu świętych nie uznają).
Święty Brunon jest patronem Giżycka.
foto: własne
czwartek, 14 września 2017

SANKTUARIUM ŚW.JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Nikomu (chyba) nie trzeba pisać kim był święty Jan Paweł II. Pewnie też wszyscy wiedzą, że zanim został papieżem przez wiele lat jako Karol Wojtyła był związany z Krakowem. Nic więc dziwnego, że właśnie w tym mieście w dzielnicy Jugowice powstało najważniejsze w Polsce sanktuarium jego imienia.

Obok znajduje się też nowo powstałe Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się".

Dwupoziomowy kościół na planie ośmiokąta z wieżą widokową wybudowany w stylu bizantyjskim został zaprojektowany przez Andrzeja Mikulskiego. Poświęcenia dokonał Kardynał Stanisław Dziwisz 16 października 2016 roku.

W "dolnym kościele" w kaplicy kapłańskiej znajduje się płyta grobowa z Grot Watykańskich Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, a także relikwiarz w kształcie księgi z krwią papieża pobraną w klinice Gemelli w Rzymie podczas jednego z badań. Wierni mogą też zobaczyć kopię wizerunku Matki Boskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej - ulubionego sanktuarium Ojca Świętego.

W kościele górnym przyciągają wzrok mozaiki autorstwa o. Marko Ivana Rupnika S.J. Tu też znajduje się relikwia - sutanna z krwią papieża, w którą święty Jan Paweł II był ubrany w dniu zamachu w 1981 roku.

foto: Jadwiga Pawłowska
środa, 13 września 2017

KRAKÓW - KOŚCIÓŁ KARMELITÓW NA PIASKU


Piękny, duży kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (tak brzmi jego pełna nazwa) stoi na terenie dzielnicy Stare Miasto przy ulicy Karmelickiej.
Jego budowa sięga końca XIV wieku, a fundatorami byli królowie święta Jadwiga i jej mąż Władysław Jagiełło. W 1397 roku opiekę nad świątynią objęli karmelici trzewiczkowi, których do Krakowa sprowadzono z czeskiej Pragi.
Wielokrotnie w ciągu wieków budynek świątyni ulegał zniszczeniom wojennym, po których trzeba było odbudowywać. Obecny jej kształt pochodzi z końca siedemnastego stulecia.Od 1997 roku ma tytuł bazyliki mniejszej.
Pierwowzorem tutejszej fasady jest  elewacja kościół kościoła Imienia Jezus w Rzymie. szczególnie godnymi uwagi zabytkami (wśród wielu innych) jest ołtarz główny ze sceną nawiedzenia św. Elżbiety przez Matkę Bożą i piękne stalle. Obraz Chrystusa dźwigającego krzyż został tu przywieziony ze Lwowa w !945 roku.

Ciekawostką dla zwiedzających jest wmurowany kamień z (jak głosi legenda) odbitą stopą świętej królowej Jadwigi. Według owego podania podarowała ona jeden ze swoich klejnotów ubogiemu murarzowi pracującemu przy wznoszeniu tego kościoła.

Do kościoła przylega kaplica Matki Bożej Piaskowej namalowany przez Giovanniego Trevano. Modlił się tu król Jan III Sobieski w drodze na odsiecz wiedeńską. Dwieście lat po zwycięstwie w 1883 roku wizerunek koronowano.

Na zewnątrz warto też zauważyć osiemnastowieczną Golgotę (trzy rzeźby z wizerunkami Jezusa i dwóch ukrzyżowanych łotrów).
foto: Jadwiga Pawłowska i B.G.

wtorek, 12 września 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA W KRAKOWIE - PODGÓRZU

Podgórze to samorządowa dzielnica Krakowa (niegdyś samodzielne miasto) znana z wielu atrakcji turystycznych. Jedną z nich bez wątpienia jest piękny neogotycki kościół św. Józefa wybudowany na początku XX wieku.  Wcześniej przez około 100 lat stała tu inna świątynia, która ze względu na zły stan techniczny i zbyt małą powierzchnię (w stosunku do liczby gromadzących się wiernych) trzeba było zastąpić nową budowlą.
Kamień węgielny poświęcono w 1905 roku, a już cztery lata później nowy kościół został konsekrowany. Jest to świątynia trójnawowa z transeptem. Wewnątrz ołtarz główny i aż siedem bocznych (licząc kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu - osiem). Wszystkie bogato zdobione z mnóstwem figur świętych postaci. 
Na zewnątrz rzuca się w oczy przebogata architektura z licznymi wieżami i wieżyczkami.

foto: Jadwiga Pawłowska

poniedziałek, 11 września 2017

SANKTUARIUM W RYCHWAŁDZIE
Pani ziemi żywieckiej. Tak nazywają ludzie Matkę Bożą czczoną w tutejszym sanktuarium. 
Pięknie jest położone. Około 6 kilometrów od Żywca, wśród malowniczych krajobrazów beskidzkich. 
Przez większą cześć roku jest tu cisza i spokój, co sprzyja modlitwie i kontemplacji. Najwięcej ludzi przyjeżdża do Rychwałdu w święta Maryjne, zwłaszcza w odpusty.
Najważniejszym przedmiotem kultu w kościele rychwałdzkim jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem podarowany w siedemnastym wieku przez magnatkę Katarzynę Grudzińską (z domu Komorowską). Wizerunek (ikona typu Hodegetria) malowany na lipowej desce jest dziełem nieznanego malarza piętnastego wieku.
Wkrótce później do (wówczas drewnianego) kościoła św. Mikołaja zaczęli coraz liczniej przybywać pątnicy. W 1647 roku odnotowano tu pierwsze cudowne uzdrowienie. 
Na obraz nałożono papieskie korony w roku 1965.
Ponieważ dotychczasowy kościółek parafialny stawał się coraz bardziej ciasny w osiemnastym wieku wybudowano nową piękną świątynię. Na zewnątrz przyciągają wzrok dwie niezbyt wysokie wieże przykryte kopulastymi hełmami, a miedzy nimi wizerunek Niepokalanej.
Zachwyca bogate barokowe wnętrze kościoła. Piękna polichromia wykonana przez malarza artystę - Piotra Palkę. warto też zwrócić uwagę na bogate ołtarze - główny i boczne oraz  ambonę.
Sanktuarium opiekują się ojcowie franciszkanie.

Dawny drewniany kościółek przeniesiono do Gilowic. Będąc w okolicy warto też zwiedzić położone niedaleko stąd sanktuarium na Jasnej Górce.

czwartek, 7 września 2017

KOŚCIÓŁ NIEPOKALANEGO SRCA MARYI W KOKOSZYCACH

Istniejąca od 1947 roku parafia Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach leży na terenie miasta Wodzisław Śląski w dekanacie pszowskim. Ale już rok wcześniej w 1946 roku wydano pozwolenie na budowę kościoła, którego głównym budowniczym był ks. J. Bołda. Konsekracja świątyni miała miejsce w 1950 roku. Głównym wykonawcą ołtarza głównego był Józef Potępa, jego pomocnikami studenci ASP w Krakowie. Największą uwagę przyciąga duża figura Matki Boskiej podarowana przez jednego z kapłanów z Chorzowa.
W dwóch bocznych ołtarzach znajdują się wizerunki świętych: Dominika Savio, Marii Goretti, św. Józefa, św. Barbary i św. Izydora. W porównaniu z innymi nowymi świątyniami Kościół w Kokoszycach ma zaskakująco ładny wystrój.
Przy wejściu znajduje się osobna kaplica z wizerunkiem św. Ojca Pio i relikwiami.
Na terenie parafii znajduje się zabytkowy barokowy pałac, a w nim dom rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej.
foto: własne