wtorek, 28 listopada 2017

KATEDRA NA WAWELU W KRAKOWIE

 Bazylika archikatedralna świętego Stanisława i świętego Wacława to bez wątpienia jedna z najważniejszych świątyń w skali całego kraju. Tu odbywały się koronacje polskich królów tu także znajdują się groby aż siedemnastu z nich. Jest to także miejsce pochówku biskupów (na czele ze świętym Stanisławem ze Szczepanowa), narodowych wieszczów (Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego), wodzów (Tadeusza Kościuszki, gen Józefa Poniatowskiego) i politycznych przywódców. Ostatni wielki pogrzeb na Wawelu odbył się w kwietniu 2010 roku kiedy spoczęły tu szczątki pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.
Obecna gotycka katedra jest trzecią wybudowaną w tym miejscu, wcześniej stały tu dwie inne - romańskie. Wznoszenie stojącej po dziś dzień katedry rozpoczęto w połowie czternastego stulecia za panowania Władysława Łokietka. Konsekracja nastąpiła w roku 1364, kiedy już rządził Kazimierz Wielki. Od tamtego czasu przez wieki dokonywano wiele zmian, przebudowywano i dobudowywano kolejne kaplice, zmieniał się też wystrój świątyni, która od siedemnastego wieku przybierała coraz bardziej charakter stylu barokowego. Liczne wojny nie oszczędzały krakowskiej katedry, dlatego też niektóre prace budowlane były wymuszone zniszczeniami, które najbardziej dały się we znaki w czasie wojen ze Szwedami (XVII - XVIII wiek). 
Katedra zbudowana jest z cegły i białego kamienia wapiennego jako trójnawowa bazylika z transeptem i ambitem (przejście za głównym ołtarzem). Podobnie jak w wielu innych dawnych katedrach główną świątynię otacza wieniec bocznych kaplic, z których najsłynniejszą jest Kaplica Zygmuntowska. Z imieniem króla Zygmunta związana jest też wieża gdzie zawieszono najsłynniejszy polski dzwon. Oprócz Wieży Zygmuntowskiej nad kościołem górują jeszcze Wieża Zegarowa i Wieża Srebrnych Dzwonów. Na fasadzie uwagę przykuwa wielka rozeta i posąg świętego Stanisława. Z zachodniej strony charakterystyczna złota kopuła wznosi się nad wspomnianą wyżej Kaplicą Zygmuntowską. Tuż obok niej podobna (ale już nie złota) Kaplica Wazów.
Wewnątrz na środku kościoła stoi przepiękna, barokowa, drewniana, pokryta złotem konfesja świętego Stanisława. Są w niej także relikwie świętego Floriana. Uwagę przyciągają też groby królewskie, a także niezliczone arcydzieła sztuki sakralnej - rzeźby, obrazy, witraże. Wiele ludzi zatrzymuje się też pod czarnym krzyżem, który był ulubionym miejscem modlitwy świętej królowej Jadwigi.

Foto: 1, 2, 3. własne
         4. Comen
         5. Dar od parafii katedralnej na Wawelu - zakaz kopiowania
poniedziałek, 27 listopada 2017

KOŚCIÓŁ MARIACKI W KATOWICACH

Oficjalna jego nazwa brzmi Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest najstarszą murowaną świątynią katolicką w centrum miasta. 
Chociaż trudno to sobie dziś wyobrazić, jeszcze w połowie XIX wieku Katowice były wsią. Jednakże szybko rozwijający się w okolicy przemysł - zwłaszcza górnictwo i hutnictwo sprawiły, że coraz więcej osób przybywało tu do pracy, a co za tym idzie potrzeby duszpasterskie wymusiły budowę kościoła. Decyzję w tej sprawie podjął ówczesny biskup wrocławski Heinrich Forster, a autorem projektu był Alexis Langer.
Kościół jest jednonawowy z transeptem i bocznymi kaplicami. Wybudowany w stylu neogotyckim z ciosów kamiennych na planie krzyża łacińskiego.  Wysoka wieża wznosi się na wysokość 71 metrów. Długość nawy wynosi 43 metry, a szerokość w transepcie 31 metrów. 
Warto zwrócić uwagę na witraże przedstawiające symbole cnót i symbole grzechu zaprojektowane przez Adama Bunscha. Autorem obrazów po obu stronach nawy głównej był Józef Unierzyński - zięć Jana Matejki. 
Piękna jest także współcześnie wykonana kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu.

Foto: własne


środa, 22 listopada 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY W KATOWICACH - NIKISZOWCU

Budowę neobarokowego kościoła na osiedlu Nikiszowiec rozpoczęto w roku 1914, a jego projekt był dziełem Emila i Georga Zillmannów - tych samych, którzy są autorami całej tutejszej zabudowy. W sposób naturalny więc świątynia wkomponowała się w krajobraz miejsca. 
Witraże postały w pracowni Georga Schneidera w Ratyzbonie, a organy stworzyli bracia Rieger z Karniowa. Fundatorami budowy pierwotnie była po części kopalnia Giesche i parafia Janów.
Tocząca się wojna przerwała budowę na kilka lat. Wznoszenie kościoła ukończono dopiero w roku 1927, a więc już po przejęciu terenu przez państwo polskie. Poświęcenia dokonał biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki. 
Trójnawowa świątynia w Katowicach powstała na planie krzyża z transeptem. Ponad głowami wiernych wznosi się duża kopuła. Wokół prezbiterium zrobiono obejście dla procesji ofiarnej. Piękne jest neobarokowe wyposażenie, zwłaszcza ołtarz z wizerunkiem świętej Anny - patronki kościoła powstały w warsztacie monachijskiego artysty Jerzego Schreinera. W nawach bocznych znajdują się ołtarze Matki Boskiej i świętej Barbary. Uwagę przyciągają też chrzcielnica, ambona i droga krzyżowa. W oknach znajduje się 56 witraży wykonanych w Ratyzbonie przez pracownię Schneidera, a piękne organy powstały w Karniowie w Czechach.

Foto: własne

poniedziałek, 6 listopada 2017

SANKTUARIUM W KROŚNIE (WARMIŃSKO - MAZURSKIE)


Początki kultu Maryjnego w Krośnie koło Ornety sięgają piętnastego stulecia, a sama miejscowość jest jeszcze co najmniej sto lat starsza i początkowo należała do państwa pruskiego.

Według legendy w czternastym wieku dzieci bawiące się nad brzegiem Drwęcy Warmińskiej znalazły alabastrową figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. I chociaż kilkakrotnie zabierały ją do domu, a nawet zamykały w skrzyni figurka ta w cudowny sposób wracała na to samo miejsce. Przeniesienie do kościoła w Ornecie też nie pomogło, figurka wciąż wracała nad rzekę. Ludzie odczytali to jako znak z nieba. Ustawiono drewnianą kapliczkę, która z biegiem czasu przyciągała coraz liczniejsze grupy pielgrzymów. W końcu szesnastego wieku wybudowano kaplicę nową, większą, jednak i ta nie pomieściła wszystkich pragnących pomodlić się w tym miejscu. Wreszcie w roku 1709  zaczęto budować istniejący do dziś kościół p.w. Nawiedzenia N.M.P, który konsekrowano po jedenastu latach. Rokokowa fasada wykonana w warsztacie Krzysztofa Perwangera ukończona została dopiero w 1760 roku.
Wnętrze jest typowo barokowe, a większość elementów wyposażenia wykonał artysta Krzysztof Peucker z Reszla. Neorokokowa polichromia powstała znacznie później dopiero na początku XX wieku. Niestety oryginalna cudowna figurka Maryjna zaginęła w 1945 roku, ta którą można oglądać w ołtarzu głównym jest kopią. 
Kościół otaczają osiemnastowieczne krużganki z czterema kaplicami w narożach. Nieprzypadkowo wielu przybywających do Krosna pielgrzymów dostrzega podobieństwo tutejszego sanktuarium do znacznie bardziej znanej Świętej Lipki. Niektóre elementy architektoniczne rzeczywiście były na tamtym odwzorowane.

foto: własne

piątek, 3 listopada 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELISTY W ORNECIE


To jedna z najpiękniejszych i najbardziej monumentalnych świątyń nie tylko Warmii, ale w całej Polsce. 
Biskup Warmiński Herman z Pragi w pierwszej połowie czternastego wieku wybrał Ornetę na swoją siedzibę. Pierwsza konsekracja kościoła p.w. Boga Wszechmogącego, Chwalebnej Dziewicy Maryi i św. Jana Ewangelisty miała miejsce w 1379 roku. Później przez około sto lat dobudowywano boczne kaplice (łącznie dziesięć), a w 1494 roku ponownie nastąpiła konsekracja. Zmieniono też wtedy nazwę kościoła na św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. 
W ciągu wieków na skutek zniszczeń wojennych i pożarów dokonywano remontów i rekonstrukcji jednak zewnętrzny kształt utrzymano praktycznie bez większych zmian. 
Architektura jest typowo gotycka. Kościół zbudowano z cegły, orientowany z trzema nawami. Kwadratowa wieża ma wysokość 45 metrów. Zewnętrzne ściany zdobi ceglany fryz. Wewnątrz uwagę przyciąga sklepienie wielogwiaździste, a także cenne gotyckie malowidła. Barokowy ołtarz pochodzi z roku 1740, ale umieszczone w nim tabernakulum jest o 40 lat starsze. Ołtarze boczne są neogotyckie i rokokowe. 
foto: własne