środa, 27 września 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA W RESZLU

Jest jednym z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków miasta. Jego początki sięgają drugiej połowy czternastego wieku. Z biegiem czasu był rozbudowywany, dodawano nowe elementy. Liczne pożary sprawiały, że świątynia była kilkukrotnie odbudowywana i rekonstruowana. Obecny wystrój  pochodzi głównie z XIX stulecia.

Kościół w Reszlu podobnie jak wiele innych gotyckich  jest trójnawowy, halowy, orientowany. Kwadratowa ośmiopiętrowa wieża wznosi się na wysokość 52 metrów. Gwiaździste sklepienie wsparte jest na czterech parach filarów i czterech parach półfilarów. 
Główny ołtarz pochodzący z początku dziewiętnastego stulecia ufundowany został przez Józefa von Hohenzollerna, a jego wykonawcami byli   Wilhelm Biereichel i Andrzej Thiel. Jest też kilka pięknych dziewiętnastowiecznych ołtarzy bocznych.
Wewnątrz warto zwrócić uwagę na obrazy z wizerunkami św. Katarzyny oraz św. Piotra i Pawła - patronów tego kościoła.
Możliwe jest wejście na wieżę by podziwiać panoramę miasta.

foto: własne


wtorek, 19 września 2017

WZGÓRZE ŚW. BRUNONA W GIŻYCKU

Święty Brunon z Kwefurtu żył na przełomie X - XI wieku. Sporo czasu spędził w Magdeburgu, gdzie kończył szkoły, a później był też kanonikiem katedralnym. Podczas podróży do Rzymu w 997 roku towarzyszył cesarzowi Ottonowi. W 998 roku wstąpił do klasztoru Benedyktynów, w którym bardzo żywa była pamięć o niedawnej męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. 
Jako arcybiskup wielokrotnie przyjeżdżał do Polski na zaproszenie króla Bolesława Chrobrego. W 1009 roku udał się w podróż misyjną na pogranicze Rusi i Prus, gdzie zginął śmiercią męczeńską nad jeziorem Niegocin na terenie dzisiejszego Giżycka.
W domniemanym miejscu jego śmierci na wzgórzu dla upamiętnienia tego świętego męczennika od około 100 lat stoi żeliwny krzyż, co ciekawe wzniesiony ponoć przez tutejszych ewangelików (warto wspomnieć, że protestanci kultu świętych nie uznają).
Święty Brunon jest patronem Giżycka.
foto: własne
czwartek, 14 września 2017

SANKTUARIUM ŚW.JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Nikomu (chyba) nie trzeba pisać kim był święty Jan Paweł II. Pewnie też wszyscy wiedzą, że zanim został papieżem przez wiele lat jako Karol Wojtyła był związany z Krakowem. Nic więc dziwnego, że właśnie w tym mieście w dzielnicy Jugowice powstało najważniejsze w Polsce sanktuarium jego imienia.

Obok znajduje się też nowo powstałe Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się".

Dwupoziomowy kościół na planie ośmiokąta z wieżą widokową wybudowany w stylu bizantyjskim został zaprojektowany przez Andrzeja Mikulskiego. Poświęcenia dokonał Kardynał Stanisław Dziwisz 16 października 2016 roku.

W "dolnym kościele" w kaplicy kapłańskiej znajduje się płyta grobowa z Grot Watykańskich Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, a także relikwiarz w kształcie księgi z krwią papieża pobraną w klinice Gemelli w Rzymie podczas jednego z badań. Wierni mogą też zobaczyć kopię wizerunku Matki Boskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej - ulubionego sanktuarium Ojca Świętego.

W kościele górnym przyciągają wzrok mozaiki autorstwa o. Marko Ivana Rupnika S.J. Tu też znajduje się relikwia - sutanna z krwią papieża, w którą święty Jan Paweł II był ubrany w dniu zamachu w 1981 roku.

foto: Jadwiga Pawłowska
środa, 13 września 2017

KRAKÓW - KOŚCIÓŁ KARMELITÓW NA PIASKU


Piękny, duży kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (tak brzmi jego pełna nazwa) stoi na terenie dzielnicy Stare Miasto przy ulicy Karmelickiej.
Jego budowa sięga końca XIV wieku, a fundatorami byli królowie święta Jadwiga i jej mąż Władysław Jagiełło. W 1397 roku opiekę nad świątynią objęli karmelici trzewiczkowi, których do Krakowa sprowadzono z czeskiej Pragi.
Wielokrotnie w ciągu wieków budynek świątyni ulegał zniszczeniom wojennym, po których trzeba było odbudowywać. Obecny jej kształt pochodzi z końca siedemnastego stulecia.Od 1997 roku ma tytuł bazyliki mniejszej.
Pierwowzorem tutejszej fasady jest  elewacja kościół kościoła Imienia Jezus w Rzymie. Szczególnie godnymi uwagi zabytkami (wśród wielu innych) jest ołtarz główny ze sceną nawiedzenia św. Elżbiety przez Matkę Bożą i piękne stalle. Obraz Chrystusa dźwigającego krzyż został tu przywieziony ze Lwowa w 1945 roku.

Ciekawostką dla zwiedzających jest wmurowany kamień z (jak głosi legenda) odbitą stopą świętej królowej Jadwigi. Według owego podania podarowała ona jeden ze swoich klejnotów ubogiemu murarzowi pracującemu przy wznoszeniu tego kościoła.

Do kościoła przylega kaplica Matki Bożej Piaskowej, a w niej obraz namalowany przez Giovanniego Trevano. Modlił się tu król Jan III Sobieski w drodze na odsiecz wiedeńską. Dwieście lat po zwycięstwie w 1883 roku wizerunek koronowano.

Na zewnątrz warto też zauważyć osiemnastowieczną Golgotę (trzy rzeźby z wizerunkami Jezusa i dwóch ukrzyżowanych łotrów).
foto: Jadwiga Pawłowska i B.G.

wtorek, 12 września 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA W KRAKOWIE - PODGÓRZU

Podgórze to samorządowa dzielnica Krakowa (niegdyś samodzielne miasto) znana z wielu atrakcji turystycznych. Jedną z nich bez wątpienia jest piękny neogotycki kościół św. Józefa wybudowany na początku XX wieku.  Wcześniej przez około 100 lat stała tu inna świątynia, która ze względu na zły stan techniczny i zbyt małą powierzchnię (w stosunku do liczby gromadzących się wiernych) trzeba było zastąpić nową budowlą.
Kamień węgielny poświęcono w 1905 roku, a już cztery lata później nowy kościół został konsekrowany. Jest to świątynia trójnawowa z transeptem. Wewnątrz ołtarz główny i aż siedem bocznych (licząc kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu - osiem). Wszystkie bogato zdobione z mnóstwem figur świętych postaci. 
Na zewnątrz rzuca się w oczy przebogata architektura z licznymi wieżami i wieżyczkami.
foto: Jadwiga Pawłowska

poniedziałek, 11 września 2017

SANKTUARIUM W RYCHWAŁDZIE
Pani ziemi żywieckiej. Tak nazywają ludzie Matkę Bożą czczoną w tutejszym sanktuarium. 
Pięknie jest położone. Około 6 kilometrów od Żywca, wśród malowniczych krajobrazów beskidzkich. 
Przez większą cześć roku jest tu cisza i spokój, co sprzyja modlitwie i kontemplacji. Najwięcej ludzi przyjeżdża do Rychwałdu w święta Maryjne, zwłaszcza w odpusty.
Najważniejszym przedmiotem kultu w kościele rychwałdzkim jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem podarowany w siedemnastym wieku przez magnatkę Katarzynę Grudzińską (z domu Komorowską). Wizerunek (ikona typu Hodegetria) malowany na lipowej desce jest dziełem nieznanego malarza piętnastego wieku.
Wkrótce później do (wówczas drewnianego) kościoła św. Mikołaja zaczęli coraz liczniej przybywać pątnicy. W 1647 roku odnotowano tu pierwsze cudowne uzdrowienie. 
Na obraz nałożono papieskie korony w roku 1965.
Ponieważ dotychczasowy kościółek parafialny stawał się coraz bardziej ciasny w osiemnastym wieku wybudowano nową piękną świątynię. Na zewnątrz przyciągają wzrok dwie niezbyt wysokie wieże przykryte kopulastymi hełmami, a miedzy nimi wizerunek Niepokalanej.
Zachwyca bogate barokowe wnętrze kościoła. Piękna polichromia wykonana przez malarza artystę - Piotra Palkę. warto też zwrócić uwagę na bogate ołtarze - główny i boczne oraz  ambonę.
Sanktuarium opiekują się ojcowie franciszkanie.

Dawny drewniany kościółek przeniesiono do Gilowic. Będąc w okolicy warto też zwiedzić położone niedaleko stąd sanktuarium na Jasnej Górce.

czwartek, 7 września 2017

KOŚCIÓŁ NIEPOKALANEGO SRCA MARYI W KOKOSZYCACH

Istniejąca od 1947 roku parafia Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach leży na terenie miasta Wodzisław Śląski w dekanacie pszowskim. Ale już rok wcześniej w 1946 roku wydano pozwolenie na budowę kościoła, którego głównym budowniczym był ks. J. Bołda. Konsekracja świątyni miała miejsce w 1950 roku. Głównym wykonawcą ołtarza głównego był Józef Potępa, jego pomocnikami studenci ASP w Krakowie. Największą uwagę przyciąga duża figura Matki Boskiej podarowana przez jednego z kapłanów z Chorzowa.
W dwóch bocznych ołtarzach znajdują się wizerunki świętych: Dominika Savio, Marii Goretti, św. Józefa, św. Barbary i św. Izydora. W porównaniu z innymi nowymi świątyniami Kościół w Kokoszycach ma zaskakująco ładny wystrój.
Przy wejściu znajduje się osobna kaplica z wizerunkiem św. Ojca Pio i relikwiami.
Na terenie parafii znajduje się zabytkowy barokowy pałac, a w nim dom rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej.
foto: własne


wtorek, 5 września 2017

SANKTUARIUM NA JASNEJ GÓRCE

Nie, to nie błąd. Napisane jest dobrze - Sanktuarium na Jasnej Górce. A dokładniej w Ślemieniu niedaleko Żywca, w parafii św. Jana Chrzciciela.
Na wzniesieniu ponad zabudowaniami miejscowości stoi pięknie zdobiony wewnątrz kościół, a w nim dziewiętnastowieczna kopia Obrazu Jasnogórskiego. Wizerunek namalowany na desce przez Błażeja Luksa. jest zasłaniany po nabożeństwach wizerunkami św. Joachima i Anny oraz Matki Boskiej Fatimskiej (zasuwy są dwie).
Według wierzeń pielgrzymkowy charakter miejsca trwa już znacznie dłużej. Niektóre źródła podają nawet około 600 lat.
W barokowym ołtarzu oprócz wspomnianego wyżej obrazu umieszczone są figury św. Kazimierza Królewicza i św. Jana z Kęt. Świątynia nieduża podzielona jest na trzy nawy.
Pod kościołem w grocie znajduje się kaplica z figurą Matki Boskiej Niepokalanej. W grocie tej jest źródełko, według wierzeń z  cudowną wodą. 

Niedaleko Jasnej Górki warto odwiedzić także inne bardziej znane sanktuarium Maryjne - w Rychwałdzie.
foto: własne


PANEWNICKIE SZOPKI


 Za twórcę pierwszej na świecie szopki bożonarodzeniowej uchodzi święty Franciszek, który w grocie Greccio we Włoszech podczas Pasterki w 1226 roku spróbował odtworzyć scenę Narodzenia Pańskiego. Nieprzypadkowo więc po dziś dzień franciszkańskie szopki uchodzą za najpiękniejsze na świecie. 


Do bazyliki w Katowicach - Panewnikach w okresie świąt Bożego Narodzenia przyjeżdżają bardzo licznie pielgrzymi i turyści, zwłaszcza z dziećmi. Tutejsza szopka uznawana jest za jedną z największych i najpiękniejszych w Europie.  Budowana jest w centralnej części kościoła za ołtarzem od 1949 roku. (Wcześniej w tym kościele instalowano mniejsze, w bocznych kaplicach.). Rozmiary są imponujące - szeroka na 30, a wysoka na 18 metrów). Figurka dzieciątka Jezus sprowadzona została z Betlejem. Niektóre elementy szopki są ruchome.

Od 1994 roku z boku kościoła funkcjonuje w czasie od końca grudnia do 2 lutego każdego roku jeszcze jedna szopka ruchoma. Charakterystycznymi jej elementami są  (oprócz tradycyjnych postaci występujących we wszystkich tego typu obiektach) figury świętych i polskich postaci historycznych. Jest więc św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II, św. Jadwiga i wiele innych. 

W tym samym pomieszczeniu znajduje się ekspozycja kilkunastu szopek z różnych stron świata - włoskie, niemieckie, afrykańskie i inne. 
Natomiast w ogrodzie klasztornym jeszcze jedna szopka - z żywymi zwierzętami. A więc jest co zwiedzać i podziwiać. 

foto: własne

niedziela, 3 września 2017

KAPLICA W DOMU REKOLEKCYJNYM W KOKOSZYCACH


Dom rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej w Wodzisławiu - Kokoszycach utworzono w roku 1928 za czasów biskupa Arkadiusza Lisieckiego. Mieści się w pałacu, którego właściciele - państwo Ruffer odsprzedali posiadłość Kościołowi Katolickiemu. Początkowo jako "Śląska Księżówka", a po kilku latach jako dom ćwiczeń duchownych dla ludzi różnych stanów. Posługują tu kapłani rekolekcjoniści i siostry jadwiżanki.
Najważniejszym pomieszczeniem - sercem domu, w którym rekolektanci spotykają się kilkakrotnie w ciągu dnia na modlitwach, konferencjach i Mszy Świętej jest nieduża, przytulna kaplica. Największą jej ozdobą jest duży obraz Matki Boskiej, taki sam jaki pierwotnie był w sanktuarium w Piekarach Śląskich (obecnie oryginał znajduje się w Opolu). Obok krzyż i niewielka figura świętego Jacka.
W ołtarzu płaskorzeźba pelikana karmiącego pisklęta. Od razu kojarzy się ze słowami jednej z pieśni "Ty co jak pelikan Krwią swą karmisz nas".

Wokół pałacu w pięknym parku znajdują się stacje Drogi Krzyżowej.
foto: własne