piątek, 26 maja 2017

KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W GLIWICACH


 
Jest jednym z najcenniejszych zabytków miasta. Gotycka, masywna wysoka na 63 metry wieża widoczna jest z daleka. Sam krzyż na górze ma 3 metry wysokości. Niestety nie istnieją żadne udokumentowane wiadomości na temat czasu powstania świątyni. Przypuszcza się, że kościół wybudowany został w połowie piętnastego wieku. Pierwotne wyposażenie  uległo zniszczeniu na skutek pożaru. Te które są obecnie wykonane zostały w stylu barokowym. Warto zwrócić uwagę na osiemnastowieczne chrzcielnicę i ambonę z płaskorzeźbami scen z życia Jezusa Chrystusa. Do cennych elementów wnętrza należą też zabytkowe obrazy, monstrancje, relikwiarze. 
W kościele znajdują się dwie piętnastowieczne kaplice - kaplica Świętego Krzyża i kaplica Matki Boskiej. Ta ostatnia ze średniowieczną polichromią. 
W miesiącach letnich możliwe jest wejście na wieżę (na poziom 57 metrów), skąd przy dobrej pogodzie można podziwiać piękną panoramę Gliwic.

foto: własne
 


czwartek, 25 maja 2017

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY W BYTOMIUW tym miejscu, na Wzgórzu Świętej Małgorzaty stoi już co najmniej trzecia świątynia. Pierwszy romański kościół ufundowany przez Bolesława Kędzierzawego został w piętnastym wieku zniszczony podczas najazdu husytów. Później na dwieście lat powstał drewniany, który też uległ zniszczeniu. Ten obecny neogotycki powstał w 1881 roku według projektu J. Kowolika. Od połowy lat 30- tych ubiegłego wieku obok kościoła stoi dom misyjny werbistów, a w 1940 roku utworzono tu parafię.

środa, 24 maja 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA - PARAFIA ŚWIĘTOCHŁOWICE - ZGODA


W 1838 roku niedaleko stąd powstała Huta Zgoda. Prócz tego inne istniejące i rozwijające się w pobliżu zakłady hutnicze, kopalnie przyczyniły się do powstania osiedla robotniczego,  które stało się zalążkiem istniejącej obecnie parafii.
Parafia Świętochłowickiej dzielnicy Zgoda istnieje już od 1884 roku. Jednakże kościół (również pod wezwaniem św. Józefa Robotnika) wybudowany był w zupełnie innym miejscu - na granicy z Nowym Bytomiem. 
Na prośbę mieszkańców, by parafialną świątynię postawić bliżej ich domów powstał obecny kościół w 1931 roku. Zadziwić może fakt,  że budowa trwała zaledwie kilka miesięcy. Autorem projektu był architekt Jan Affa. Upiększanie wnętrz przerwała wojna, również w czasie wojny zostały przetopione w przemyśle zbrojeniowym wiszące na wieży dzwony. Podczas jednego z remontów w 2005 roku odkryto istniejące pod warstwą farby polichromie.
foto: Jadwiga Pawłowska

poniedziałek, 22 maja 2017

DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE

Zwiedzając katedrę w Gnieźnie nie sposób pominąć, jednego z najcenniejszych jej elementów. Choć nie jest dokładnie znana data powstania tego romańskiego zabytku pewne jest, że pamięta on czasy księcia Mieszka III Starego, a więc dwunasty wiek. 
Oba odlane z brązu skrzydła nieznacznie różnią się wielkością (lewe 84x328 cm, prawe 83x323 cm). 
W 18 wyrzeźbionych płaskorzeźbach ukazano najważniejsze wydarzenia z życia świętego Wojciecha. Chronologicznie czyta się je (a raczej ogląda począwszy od dołu lewego skrzydła do góry, a później prawe skrzydło od góry do dołu). Wszystkie owe sceny oplecione są  wstęgą (bordiurą) z motywami roślinnymi i zwierzęcymi.
foto: Monika Gontarz