czwartek, 26 stycznia 2017

SANKTUARIUM W ŚWIĘTEJ LIPCE
Jest to jedno z najbardziej znanych i lubianych przez pielgrzymów sanktuariów Polski północno – wschodniej, a kościół i klasztor jezuitów należą do największych pereł barokowych naszego kraju. Różne źródła podają różne daty początków kultu Maryjnego w tym miejscu (między XII i XIV wiekiem). Według legend jakiś skazaniec umieścił tu na przydrożnej lipie własnoręcznie zrobioną figurkę Matki Boskiej  jako wotum za ocalenie życia. Wkrótce miejsce to zaczęło słynąć z cudów, a pielgrzymi przybywali coraz liczniej.
Na początku wieku XVI władze protestanckich Prus Książęcych (wtedy miejsce to należało do tego kraju) zakazały pielgrzymek katolickich do tego miejsca. Mimo to ludzie na modlitwę przybywali tu potajemnie. Sto lat później król polski wykupił te tereny i postawił kaplicę w miejscu której pod koniec XVII wieku wybudowano barokowy kościół i klasztor.
W trójnawowym wnętrzu świątyni uwagę przyciągają złocone filary, balustrady i piękna polichromia. Od XVIII wieku w ołtarzu głównym znajduje się otaczany kultem obraz, będący kopią wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie
Bardzo cennym elementem wyposażenia kościoła są też piękne osiemnastowieczne organy.

foto: własne

środa, 25 stycznia 2017

KATEDRA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I ŚWIĘTEGO TOMASZA W ZAMOŚCIU

Ten szesnastowieczny renesansowy kościół stoi na Szlaku Renesansu Lubelskiego. Katedra ufundowana została przez założyciela miasta - Jana Zamoyskiego. Do 1992 roku była kolegiatą podlegającą biskupstwu chełmskiemu.
Świątynia w typie bazylikowym z główną nawą wyższą i niższymi bocznymi jest szeroka na 45 metrów długości i 30 metrów szerokości. We wnętrzu uwagę przyciąga późnobarokowy ołtarz i rokokowe tabernakulum.
Po obu stronach znajdują się bogato zdobione kaplice boczne (w sumie 9). Pod główną nawą są krypty z trumnami i prochami Zamoyskich. Warto też spojrzeć na piękne 25 głosowe organy.
Obok kościoła stoi dzwonnica z 3 zabytkowymi dzwonami - "Jan", "Wawrzyniec" i "Tomasz". Wieża ta jest w sezonie letnim dostępna do zwiedzania i stanowi punkt widokowy na miasto.foto: własne

piątek, 20 stycznia 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA W TYŃCU

Tynieckie opactwo benedyktynów stoi  na skalistym brzegu Wisły około 10 km od centrum Krakowa. Ufundowane prawdopodobnie przez Kazimierza Odnowiciela  w 1044 roku. W ciągu wieków kościół był wielokrotnie przebudowywany według różnych stylów (romańskim, gotyckim, barokowym i rokokowym). Wielokrotnie też było niszczone podczas różnych wojen i zaniedbań (zwłaszcza w XIX wieku kiedy władze zaborcze zlikwidowały klasztor). Obecnie jest to trójnawowa świątynia z gotyckim prezbiterium i barokową nawą główną. Na uwagę zasługują siedemnastowieczne stalle oraz krużganki klasztorne.
    
Foto dzięki uprzejmości Pani Maryli:

środa, 18 stycznia 2017

BOCHNIA - KAPLICA ŚW. KINGI - pod ziemią

Niepowtarzalnym obiektem zabytkowym kopalni bocheńskiej jest kaplica św. Kingi – największa i najlepiej zachowana spośród licznych kiedyś kaplic w tej kopalni. Jej początki sięgają 1747 r., kiedy to wydrążoną ją w północnym ociosie podłużni August. Do 1782 r. nosiła wezwanie Nowej Kaplicy Aniołów Stróżów. Jest świadectwem zarówno głębokiej religijności górników jak i ich artystycznych zdolności, o czym świadczą niektóre elementy jej wyposażenia. Pod względem wystroju, wnętrze kaplicy jest zróżnicowane, stanowiąc szczególną syntezę twórczości artystów-profesjonalistów, jak również utalentowanych górników. Niektóre elementy w jej wnętrzu pochodzą z nieistniejących kościołów bocheńskich, a także innych kaplic likwidowanych w kopalni. O niepowtarzalnej urodzie wnętrza decyduje również efektowna budowa geologiczna stropu z wstęgowym, naturalnym ornamentem warstw soli białej i anhydrytów. Kaplica św. Kingi założona jest na planie nieregularnym, wpisanym w prostokąt o wymiarach 21 m x 31 m. Jej przeciętna wysokość wynosi 5-6 m. Wyróżnia się ołtarz główny św. Kingi z dziewiętnastowiecznym malowidłem T. Krasińskiego przedstawiającym legendę o jej cudownym pierścieniu, za sprawą którego odnaleźć miano w Bochni sól kamienną. Jest też ołtarz drugiej patronki świata górniczego – świętej Barbary z interesującym przedstawieniem w dolnej partii dramatycznej sceny pożaru w kopalni. Zwracają uwagę dziewiętnastowieczne rzeźby z soli w prezbiterium oraz wykute w ociosach nawy – ambona i malownicza kawerna z całoroczną szopką betlejemską. Wysokim poziomem warsztatowym odznaczają się polichromowane 5rzeźby Grupy Ukrzyżowania z pierwszej połowy XVII w. O dramatycznych zdarzeniach mających miejsce w związku z pożarem kopalni w 1875 r. świadczy oryginalna, drewniana tablica epitafijna.

ze strony: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/miejsce.php?ID=10
foto własne

poniedziałek, 9 stycznia 2017

KATEDRA W GNIEŹNIE
Gotycka archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie jest jednocześnie bazyliką prymasowską. Stoi na Wzgórzu Lecha. Niegdyś odbywały się tu koronacje polskich królów. Pomnik historii. Sanktuarium świętego Wojciecha.
Jak większość dawnych kościołów jest to typowa trójnawowa bazylika otoczona wiankiem kaplic bocznych. Nie jest to pierwsza budowla w tym miejscu, wcześniej stały inne przedromańskie i romańskie.
Do najcenniejszych elementów wyposażenia świątyni należy srebrny relikwiarz ze szczątkami świętego Wojciecha. Który zniszczony podczas kradzieży w 1987 musiał zostać zrekonstruowany. Jest też marmurowa płyta nagrobna świętego Wojciecha pochodząca z jego średniowiecznego nagrobka z 1480 roku.
Ogromnie cennym i znanym elementem katedry gnieźnieńskiej są też dwuskrzydłowe romańskie drzwi ze scenami życia także świętego Wojciecha.


foto: Monika Gontarz

piątek, 6 stycznia 2017

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ Z LOURDES W PORĄBCE USZEWSKIEJ

Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej - nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd do Francji, do prawdziwego Lourdes. Bo albo za mało funduszy, albo zdrowie i obowiązki nie pozwalają. Dlatego w wielu miejscach (także w Polsce) powstają sanktuaria lourdzkie, budowane na wzór tamtego pierwszego. Jedno z nich znajduje się w Porąbce Uszewskiej.
Niewielka wieś w gminie Dębno (powiat brzeski) leży nieco na uboczu z dala od głównych tras. Z tego powodu, a może raczej dzięki temu jest to miejsce z jednej strony piękne i warte polecenia, z drugiej bardzo spokojne, nie oblegane przez tłumy, w przeciwieństwie do innych, bardziej popularnych ośrodków kultu religijnego. Aby tu trafić trzeba odbić z trasy DK94 między Brzeskiem, a Tarnowem w okolicy Dębna.
Początki Sanktuarium datuje się na rok 1900, kiedy to ks. Jan Palka, posługujący w tutejszej parafii św. Andrzeja postanowił stworzyć namiastkę jednego z najbardziej znanych sanktuariów Maryjnych świata. Na wzgórzu Godów powstała duża grota podobna do oryginalnej z Massabielskiej skały. W grocie tej znajduje się ołtarz, ambona, płaskorzeźba z wizerunkiem Bernadetty (dziewczyny, której w Lourdes ukazywała się Maryja). Jest tu także zakrystia i kaplica Najświętszego Sakramentu. Figurę Matki Boskiej wykonał krakowski artysta Józef Kulesza.
Na placu Sanktuarium w pobliżu groty wybudowano w latach 90- tych ubiegłego wieku kapliczki różańcowe. Postawiono też dwie figury – Matki Boskiej i św. Maksymiliana Kolbe. Najwięcej ludzi przyjeżdża do Porąbki Uszewskiej na odpusty, zwłaszcza 11 lutego. Pielgrzymi, którzy chcieliby tu przybyć na dłużej mogą skorzystać ze znajdującego się w pobliżu zaplecza noclegowo-gastronomicznegoze strony:  http://miejscapolski.pl/miejsca/obiekty-sakralne/79-sanktuarium-matki-boskiej-z-lourdes-w-porabce-uszewskiej
foto: własne

wtorek, 3 stycznia 2017

KOŚCIÓŁ ŚW. MAŁGORZATY W DĘBNIE

Kościół św. Małgorzaty Panny i Męczenniczkigotycki kościół parafialny w Dębnie w powiecie brzeskim, zbudowany na przełomie XV i XVI wieku.
 Budowę obecnego, murowanego kościoła rozpoczęto z fundacji Jakuba z Dębna, kanclerza wielkiego koronnego, w 1470 roku, równolegle z nieodległym zamkiem rycerskim. Budowę kościoła dokończył kolejny właściciel Dębna, Jakub Szczekocki (syn Jana ze Szczekocin). Świątynię, pod wezwaniem Świętej Trójcy, konsekrował w 1504 roku biskup sufragan krakowski Jan. Na początku XVII wieku zmieniono wezwanie kościoła, przywracając jako patronkę św. Małgorzatę.

Kościół św. Małgorzaty jest późnogotyckim, jednonawowym, orientowanym budynkiem, murowanym z nieregularnych kamiennych ciosów układanych w opus incertum, łączonych wapienno-cementową zaprawą, z użyciem cegły. Do węższego, prostokątnego prezbiterium przylega od strony północnej zakrystia z dobudowanym w późniejszych czasach przedsionkiem. Do nawy przylega od strony zachodniej wieża na planie kwadratu, z kruchtą w przyziemiu. Od południa do nawy przylega druga kruchta.
Korpus kościoła wsparty jest kamiennymi przyporami. Ściany frontowe nawy i prezbiterium zwieńczone są trójkątnymi ceglanymi szczytami, na ich wierzchołkach znajdują się sterczyny z metalowymi krzyżami. Kościół nakryty jest dachami siodłowymi pokrytymi dachówką. Nad nawą zbudowana została neogotycka wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona szpiczastym hełmem z metalową chorągiewką z datą 1903. Południowa kruchta i obie części zakrystii zostały nakryte dachami jednospadowymi.
Wieża, z kamiennymi kroksztynami na narożnikach, nakryta jest drewnianym, krytym gontem dachem namiotowym z nadwieszoną izbicą z 1789 roku. Znajdują się tam dwa dzwony: starszy z 1777 roku i nowy, mniejszy z 1969 roku.
ze strony:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Ma%C5%82gorzaty_w_D%C4%99bnie
foto: własne
poniedziałek, 2 stycznia 2017

ZWIERZYNIEC - KOŚCIÓŁ ŚW. JANA NEPOMUCENA NA WODZIE

Ufundowany w połowie osiemnastego wieku przez Teresą i Tomasza Zamoyskich jest to jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków nie tylko Zwierzyńca, ale także całego Roztocza. Nazywany kościołem "na wyspie" lub "kościołem na wodzie".
Wybudowano go z kamienia i cegły w stylu barokowym. Jego projekt wykonał architekt Andrzej Bem. Jest jednonawowy. Wewnątrz zachwyca przepiękna polichromia namalowana przez Łukasza Smuglewicza. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na co dzień zasuwany obrazem z wizerunkiem św. Jana Nepomucena. Są też dwie kaplice boczne.
Kościół przez długi czas (do lat 80 -tych dwudziestego wieku) pełnił rolę świątyni parafialnej. Obecnie (po wybudowaniu kościoła Matki Boskiej Królowej Polski) jest wykorzystywany do odprawiania Mszy Świętych tylko okazjonalnie.


foto własne

niedziela, 1 stycznia 2017

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - SANKTUARIUM

Jedno z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Kiedyś ulubione sanktuarium Karola Wojtyły. Znajduje się na terenie diecezji krakowskiej.
Opiekunami miejsca są ojcowie bernardyni. Jest tu sporo miejsc do oglądania, zwiedzania i modlitwy. 
Kalwaria Zebrzydowska nazywana jest polską Jerozolimą. Jej fundatorem w siedemnastym wieku był Mikołaj Zebrzydowski - ówczesny wojewoda krakowski. 
Zaczęło się od niewielkiego kościółka Ukrzyżowania Chrystusa na tutejszej górze Żarek. Później powstawały kolejne kaplice, których następnymi fundatorami byli również inni członkowie rodziny Zebrzydowskich, a także Magdalena Czartoryska. Na początku siedemnastego wieku powstał barokowy kościół i klasztor.
W skład Sanktuarium wchodzi łącznie 42 kaplice i kościoły połączone tak zwanymi "dróżkami" Matki Boskiej i Jezusa. Wśród nich część ma charakter pasyjny (Droga Krzyżowa).

W bocznej kaplicy kościoła koniecznie trzeba zobaczyć łaskami słynący obraz Matki Bożej podarowany przez Stanisława Paszkowskiego w 1641 roku. Koronowany 15 sierpnia 1887.
W 2000 roku Kalwaria Zebrzydowska została umieszczona na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W Sanktuarium kalwaryjskim często są tłumy ludzi. najwięcej pątników przybywa na odpust 15 sierpnia, a także w Wielki Piątek na słynne Misterium Męki Pańskiej.
foto:
Iwona Ząbecka
Comen