niedziela, 16 grudnia 2018

KONIEC BLOGA


Drodzy Czytelnicy.
Blog w obecnej formie jest już zakończony. Wkrótce zaproszę na nową stronę.
Proszę o cierpliwość i pozdrawiam
 

wtorek, 23 października 2018

KOŚCIÓŁ ŚW. KAZIMIERZA W WILNIE - Litwa


Kościół ten wzniesiono na początku siedemnastego stulecia jako wotum wdzięczności po kanonizacji świętego Kazimierza Królewicza. Jest to najstarsza barokowa świątynia Wilna. Budowę rozpoczęto z inicjatywy króla Zygmunta III Wazy i wielkiego hetmana litewskiego Lwa Sapiehy.  Posługę duszpasterską powierzono jezuitom. Jednym z nich był święty Andrzej Bobola. 
Projekt przygotowali Jan Maria Bernardoni i Jan Frankiewicz.
Podobnie jak wiele innych dawnych kościołów także i ten jest trójnawowy na planie krzyża łacińskiego z transeptem. Nad głowami wiernych wznosi się kopuła  zdobiona pięknymi stiukami. 
Na przestrzeni dziejów zabytek był kilkakrotnie zniszczony a to przez działania wojenne w czasie walk z moskalami, a to przez pożar, a to przez wojska Napoleona. Z tego powodu konieczne były rekonstrukcje, które przyczyniały się do zmian w wyglądzie świątyni. 
W  XIX wieku nakazem carskim zabrano kościół katolikom (jako karę za powstanie listopadowe) i przekazano wyznawcom prawosławia, którzy dokonali kolejnych rekonstrukcji przerabiając świątynię na cerkiew. Jakby tego było mało podczas okupacji niemieckiej uczyniono tu świątynię protestancką
Na początku XX wieku odzyskali swą własność katolicy, jednakże nie na długo. W 1942 roku aresztowano tutejszych jezuitów, a w 1944 na skutek walk wojennych dokonano poważnych zniszczeń.
Po II wojnie światowej w czasach Związku Radzieckiego mury odbudowano, ale przerobiono kościół na muzeum ateizmu. W miejscu ołtarza stał posąg Lenina. 
Ponowne zwrócenie katolikom nastąpiło w roku 1988. Od 1990 pełni się tu posługę sakralną. W dalszym ciągu posługują tu jezuici. 
Kościół jest pięknie odrestaurowany. Do najcenniejszych zabytków należą ołtarze główny i boczne wykonane w XVIII wieku przez artystę Tomasz Zebrowskiego.


Foto: własne


sobota, 6 października 2018

SANKTUARIUM W RÓŻANYMSTOKU


To jedno z najważniejszych i najbardziej znanych sanktuariów północno - wschodniej Polski. Opiekują się nim ojcowie Salezjanie. 
Z daleka widać dużą trójnawową bazylikę. Wewnątrz zachwyca ona przepięknym, bogatym rokokowym wystrojem. 
Obok ołtarza głównego jest tu sporo ołtarzy bocznych. Jeden z nich ozdabia wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem uważany za cudowny. I chociaż obecnie jest to kopia innego obrazu - wywiezionego do Rosji w czasie I wojny światowej - kult istnieje nadal przyciągając tłumy wiernych podczas uroczystości odpustowych. 
Ale zacznijmy o początku. W połowie XVII wieku małżeństwo Eufrozyna i Szczęsny Tyszkiewiczowie kupili do swojej sypialni dzieło Jana Szrettera - malarza z Grodna. Obraz umieszczony w domowym ołtarzyku skupiał uwagę domowników podczas codziennej wieczornej modlitwy. W 1658 roku zaczęły się dziać wokół wizerunku niezwykłe wydarzenia - samoczynnie zapalały się domowe lampki oliwne, zakwitały zasuszone kwiaty, słychać było nie wiadomo skąd płynącą piękną muzykę, a w pomieszczeniu można było wyczuć różany zapach. 
Do domu państwa Tyszkiewiczów zaczęły ciągnąć coraz liczniejsze pielgrzymki. Jedni z ciekawości inni z pobożności przybywali.
Na polecenie wileńskiego biskupa w 1662 roku przeniesiono wizerunek do pobliskiego drewnianego kościoła, gdzie został on poświęcony. Specjalnie utworzona komisja kościelna miała sprawdzić owe niezwykłych wydarzenia, z których ponad 30 uznano jako prawdziwe. 
W 1663 roku sprowadzono dominikanów, którzy mieli sprawować opiekę duszpasterską nad miejscem ciągle rosnącego kultu, a nazwę miejscowości zmieniono na Różanystok (wcześniej nazywała się Krzywy Stok, inni mówili Tabenszczyzna).
Przybywające rzesze pielgrzymów były tak liczne, że w końcu XVIII wieku postanowiono wybudować nową świątynię, obok której wybudowano klasztor dla wciąż duszpasterzujących tu dominikanów.
Na skutek rozbiorów Polski Różanystok dostał się najpierw na krótko pod zabór pruski, a w 1807 rosyjski. W połowie XIX stulecia ukazem carskim dokonano kasaty dominikanów, a niedługo potem katolicką świątynię z cudownym wizerunkiem zamieniono na cerkiew.
Do katolików kościół wrócił po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, jednakże nie było już tu wtedy cudownego obrazu, który zabrały ze sobą prawosławne mniszki. W 1929 roku została więc namalowana kopia. Poświęcona w Rzymie przez papieża Piusa XI powstała w pracowni Włodzimierza Tura.
Sprowadzono do Różanegostoku katolickich zakonników - tym razem salezjanów, którzy oprócz duszpasterstwa parafii prowadzili też założoną przez siebie szkołę. W czasach stalinowskich szkoła ta została przejęta przez władze świeckie.
Uroczystości koronacyjne obrazu Maryjnego miały miejsce w roku 1981, a w roku 1989 nadano świątyni tytuł Bazyliki Mniejszej.Zgromadzone liczne wota dziękczynne są widocznym znakiem wysłuchanych tu modlitw i otrzymanych łask.
Foto: własne
piątek, 5 października 2018

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA W SUCHOWOLI

To jest rodzinna parafia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który w czasach dzieciństwa i młodości mieszkał w niedaleko położonej wiosce Okopy. W kościele znajdują się jego relikwie, a na zewnątrz symboliczny pomnik - grób. Niewielu jednak wie, że w tej parafii działał jeszcze jeden kapelan Solidarności - ks. Stanisław Suchowolec. Był on pomysłodawcą tutejszej Izby Pamięci księdza Jerzego. W 1989 roku zmarł on w wyniku zatrucia czadem. Do tej pory nie wyjaśniono czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy zamieszane były w tę śmierć inne osoby.
Świątynia powstała pod koniec XIX wieku. 14 lat trwały starania o pozwolenie na budowę u władz carskich. Autorem projektu był architekt Jakub Fordon z Grodna.  Poświęcenie odbyło się w roku 1885, a konsekracji dokonał biskup wileński. Wcześniej w Suchowoli stał kościółek drewniany będący filią parafii Chorodówce.  W 1944 roku niemieckie wojsko celowo zniszczyło fasadę i wieże, by nie służyły one jako punkt obserwacyjny dla nadchodzącej Armii Czerwonej. Po wojnie potrzebna była odbudowa, z tego też powodu nadano kościołowi nieco inne kształty niż pierwotnie. Projekt rekonstrukcji przygotował architekt Andrzej Boni. Ostatni  większy remont miał miejsce pod w latach 90 - tych XX wieku.
Na zewnątrz uwagę przyciąga biała fasada z dwoma jednakowymi wieżami. Wnętrze jest podzielone na trzy części (nawy) dwoma rzędami kolumn. Piękny jest ołtarz główny z wieloma rzeźbionymi figurami świętych. Są też dwa ołtarze boczne. Wszystkie dziewiętnastowieczne. Jednym z cenniejszych zabytków jest osiemnastowieczna ambona sprowadzona z innego kościoła. 
Foto: własne

wtorek, 2 października 2018

CERKIEW ŚW. PARASKEWY W KWIATONIU


Nieprzypadkowo ten piękny zabytek jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jedna z najpiękniejszych łemkowskich cerkiewek jakie można zobaczyć w południowo - wschodniej Polsce. Drewniana, orientowana z charakterystycznym podziałem  na trzy części - prezbiterium, nawę główną i babiniec.  
Powstała w końcówce XVII stulecia, chociaż być wieża została dobudowana blisko pół wieku później (na jednej z belek widoczna jest data 1743). Na skutek przymusowego wysiedlenia Łemków podczas akcji "Wisła" świątynia została opuszczona, a wkrótce potem zaczęto używać jej jako kościoła katolickiego. W obecnym czasie używana jest wspólnie przez grekokatolików i katolików rzymskich. 
Każda z trzech wymienionych wyżej części kościoła została wybudowana na planie kwadratu. Każda kryta jest osobnym dachem z charakterystyczną cebulastą wieżyczką. Wszystkie obite gontem. Świątynia otoczona jest drewnianym ogrodzeniem w którym wbudowane są bramki również kryte gontem i cebulastą banią.
Wewnątrz piękna polichromia i ikonostas są dziełem malarza Michała Bogdańskiego. 
Foto: własne


środa, 19 września 2018

CERKIEW ŚW. DYMITRA W CZARNEJ (MAŁOPOLSKA)


Trzeba zaznaczyć, że chodzi o cerkiew we wsi Czarna w Małopolsce. Jest bowiem inna cerkiew o tej samej nazwie i też we wsi Czarna w Bieszczadach. Można się pomylić.
Powstała w 1764 roku. Jej pierwotny kształt był na przestrzeni lat nieco zmieniany. Ostatni większy remont miał miejsce w latach 90 - tych ubiegłego stulecia. Jest to świątynia łemkowska, z charakterystycznym podziałem na 3 części - prezbiterium, nawę główną i babiniec, każdą z nich  pokrywa blaszany dach i baniasty hełm.  Cerkiew jest orientowana o konstrukcji zrębowej. Ściany obite są gontem.
Wewnątrz podobnie jak w wielu innych tego typu kościołach zachwyca wspaniały ikonostas. Jest osiemnastowieczny, barokowy. Na jednej z bocznych ścian ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodząca z ikonostasu siedemnastowiecznego. Warto też zwrócić uwagę na polichromie.
Obecnie jest to kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Brunarach.
Foto: własneSANKTUARIUM W TYLICZU


Tylicz jest niewielką miejscowością niedaleko Krynicy w Beskidzie Sądeckim wcześniej o nazwie Ornamentum (czy też Ornawa). Przez pewien czas od 1363 roku posiadała prawa miejskie utracone w wieku XV po okresie walk z husytami.
Nowy kościół pod wezwaniem Imienia Maryi, który zyskał miano sanktuarium niedawno bo w 2016 roku. Od tego czasu oficjalnie otacza swoją opieką wiernych Matka Boża Tylicka - Opiekunka Rodzin i Uzdrowienie Chorych. Jednakże dużo wcześniej bo około 500 lat temu otaczany był tutaj kultem obraz Matki Bożej Tylickiej. Prawdopodobnie namalowany przez niderlandzkiego artystę Adriana Ysenbrandta.
Przez kilka stuleci wizerunek znajdował się w niewielkim drewnianym kościele wybudowanym w roku 1612. Nowa przepiękna świątynia powstała w roku 2007 konsekrowana przez biskupa Wiktora Skworca.
Uwagę przyciągają piękne drewniane stropy, pięknie zdobione tabernakulum. Architektura i wystrój wnętrza przypominają nieco sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem.

Wokół kościoła ciągną się dróżki różańcowe - 20 kapliczek połączonych razem w jeden wielki Różaniec. U wejścia do ogrodu znajduje się brama a przy niej stoją rzeźby biskupa Piotra Tylickiego i króla Kazimierza Wielkiego. Jest też Golgota w postaci kamiennej wieży.Foto: własne